مطالب شاه بلاگ

گزارش شاه بلاگ از وضعیت بازگشایی سینماها

هیچ خبری نیست !

هیچ خبری نیست !

مركز خدمات ارزی و تبادلات مالی در كشور

مركز خدمات ارزی و تبادلات مالی در كشور

نمایش ویژه مستند ایرانی در لهستان

نمایش ویژه مستند ایرانی در لهستان
محققان ژاپنی هشدار می دهند؛

ارتباط بین مصرف داروی فاویپیراویر و صدمه كبدی بیماران كووید ۱۹

ارتباط بین مصرف داروی فاویپیراویر و صدمه كبدی بیماران كووید ۱۹

آیا تست ضریب هوشی معیار مناسبی برای اندازه گیری هوش است؟

آیا تست ضریب هوشی معیار مناسبی برای اندازه گیری هوش است؟

توسعه دستگاههای ردیابی فعالیت مغز به منظور درمان بیماری های مغزی

توسعه دستگاههای ردیابی فعالیت مغز به منظور درمان بیماری های مغزی

عدم وجود یك ژن سبب كاهش شدید شنوایی می شود

عدم وجود یك ژن سبب كاهش شدید شنوایی می شود

قیمت سبد نفتی اوپك از ۶۸ دلار گذشت

قیمت سبد نفتی اوپك از ۶۸ دلار گذشت

تمیز كردن گوش با یك فناوری رباتیك!

تمیز كردن گوش با یك فناوری رباتیك!
در مركز آموزشی و درمانی امام رضا (ع) تبریز انجام شد؛

اهدای نخستین مغز استخوان غیرخویشاوندی در تبریز

اهدای نخستین مغز استخوان غیرخویشاوندی در تبریز

شاه بلاگ

شاه بلاگ

وبلاگ عمومی

shahblog.ir - حقوق سایت شاه بلاگ محفوظ است