مطالب شاه بلاگ


کشف خوشه ستاره ای که از تولد ستاره ها جلوگیری می کند

کشف خوشه ستاره ای که از تولد ستاره ها جلوگیری می کند
اسپیس ایكس ۳ ماموریت مهم را به تعویق انداخت

تعویق ماموریت ماه نورد امارات و فرودگر ژاپن

تعویق ماموریت ماه نورد امارات و فرودگر ژاپن

تشخیص آلزایمر با کمک آزمایش ادرار سال ها پیش از بروز علایم

تشخیص آلزایمر با کمک آزمایش ادرار سال ها پیش از بروز علایم

کرم هایی که از چراغ راهنمایی پیروی می کنند

کرم هایی که از چراغ راهنمایی پیروی می کنند

تشخیص آسان رماتیسم مفصلی با کمک یک ربات

تشخیص آسان رماتیسم مفصلی با کمک یک ربات

اوریون به زودی به دورترین فاصله از زمین خواهد رسید

اوریون به زودی به دورترین فاصله از زمین خواهد رسید

برخی اشکال پروتئین ها مبین مبتلا شدن به بیماری پارکینسون است

برخی اشکال پروتئین ها مبین مبتلا شدن به بیماری پارکینسون است
دانشمندان:

شاهدانه صنعتی ۲ برابر درختان به تصفیه هوا کمک می کند

شاهدانه صنعتی ۲ برابر درختان به تصفیه هوا کمک می کند

سیم های جدید ضربان سازی که در بدن حل می شوند

سیم های جدید ضربان سازی که در بدن حل می شوند

ژاپن شانس خویش را برای استقرار کیوب ست روی ماه از دست داد

ژاپن شانس خویش را برای استقرار کیوب ست روی ماه از دست داد

شاه بلاگ

شاه بلاگ

وبلاگ عمومی

shahblog.ir - حقوق سایت شاه بلاگ محفوظ است