مطالب شاه بلاگ

با پرتاب یك ماهواره به فضا ؛

ژاپنی ها اولین بارش شهابی مصنوعی دنیا را ۲۰۲۰ راه می اندازند

ژاپنی ها اولین بارش شهابی مصنوعی دنیا را ۲۰۲۰ راه می اندازند

ابداع وسیله ای كارآمد برای دسترسی ساده به سقف خودروبعلاوهتصاویر

ابداع وسیله ای كارآمد برای دسترسی ساده به سقف خودروبعلاوهتصاویر
به دلیل شكایت مشتریان؛

هتل ژاپنی كارمندان رباتیك را اخراج كرد

هتل ژاپنی كارمندان رباتیك را اخراج كرد

شناسایی سلول های ایمنی اثرگذار برای مبارزه با التهابات مزمن

شناسایی سلول های ایمنی اثرگذار برای مبارزه با التهابات مزمن

دم هواپیما نانویی میگردد

دم هواپیما نانویی میگردد

نخستین تصاویر كادیلاك برقی منتشر گردید

نخستین تصاویر كادیلاك برقی منتشر گردید

توسعه دست رباتیك با فناوری چاپ ۳بعدی

توسعه دست رباتیك با فناوری چاپ ۳بعدی

پهپادی كه سقوطش جان انسان ها را تهدید نمی كند

پهپادی كه سقوطش جان انسان ها را تهدید نمی كند
نمایشگاه CES ۲۰۱۹

با این دوربین، نوزادان فیلم بردار می شوند

با این دوربین، نوزادان فیلم بردار می شوند
نمایشگاه CES ۲۰۱۹

با این ابزار تنفس راحت تری در هنگام استرس داشته باشید

با این ابزار تنفس راحت تری در هنگام استرس داشته باشید

شاه بلاگ

وبلاگ عمومی

shahblog.ir - حقوق سایت شاه بلاگ محفوظ است