مطالب شاه بلاگ


دانشمندان در فکر توسعه یک واکسن جدید هستند

دانشمندان در فکر توسعه یک واکسن جدید هستند

جیمز وب مواد اولیه تشکیل حیات را در یک ابر فضایی منجمد یافت

جیمز وب مواد اولیه تشکیل حیات را در یک ابر فضایی منجمد یافت

اولین سوخت گیری کامل استارشیپ انجام شد

اولین سوخت گیری کامل استارشیپ انجام شد

فرصت های رصدی سیاره زهره در آسمان سال ۲۰۲۳

فرصت های رصدی سیاره زهره در آسمان سال ۲۰۲۳

امشب ماه به نزدیک ترین فاصله خود با زمین در ۱۰۰۰ سال گذشته می رسد

امشب ماه به نزدیک ترین فاصله خود با زمین در ۱۰۰۰ سال گذشته می رسد

ناسا با این موشک، ۴۵ روزه به مریخ می رسد

ناسا با این موشک، ۴۵ روزه به مریخ می رسد

نگاهی به مهارت های ربات اطلس بوستون داینامیکس

نگاهی به مهارت های ربات اطلس بوستون داینامیکس

سالن های زیبایی تهران

سالن های زیبایی تهران

پرتاب تازه ترین ماهواره GPS توسط اسپیس ایکس

پرتاب تازه ترین ماهواره GPS توسط اسپیس ایکس

پر و بال ربات جدید به قابلیت های پهپادی اش کمک می کند

پر و بال ربات جدید به قابلیت های پهپادی اش کمک می کند

شاه بلاگ

شاه بلاگ

وبلاگ عمومی

shahblog.ir - حقوق سایت شاه بلاگ محفوظ است