در پی مطالبات رهبری مطرح شد؛

خودكفایی در ساخت تجهیزات آزمایشگاهی نفتی

خودكفایی در ساخت تجهیزات آزمایشگاهی نفتی شاه بلاگ: مدیر پژوهشكده بالادستی نفت دانشگاه شریف با اشاره به اینكه ازدیاد برداشت از مخازن نفتی از اولویتهای اصلی صنعت نفت می باشد، اظهار داشت: كشور در ساخت تجهیزات آزمایشگاهی نفتی به صورت كامل خودكفا شده است.دكتر سید شهاب الدین آیت اللهی، مدیر پژوهشكده بالادستی نفت دانشگاه صنعتی شریف و استاد تمام دانشكده مهندسی شیمی و نفت این دانشگاه در مورد تاكیدات مقام معظم رهبری بر بهره مندی از توانایی های محققان كشور در زمینه ازدیاد برداشت از مخازن نفتی و به كارگیری دانش و فناوری ایرانی در این حوزه به خبرنگار مهر اظهار داشت: نفت در كشور ما یك سابقه صد ساله دارد كه در طول این مدت به جای صیانت از منابع، حفظ تولید یك اصل بوده و همه تلاشها روی آن متمركز شده اند.
تاكنون تحولات در حوزه نفت فقط بصورت ظاهری و بر مبنای نیاز كوتاه مدت بوده اند ولی اگر بخواهیم تغییراتی در این حوزه صورت بگیرد باید بر مبنای «تجاری سازی»، «تغییرات حوزه انرژی» و «نیازهای بازار جهانی برنامه ریزی» كنیم
وی با اشاره به اینكه صنعت باید تحول پذیر باشد و حتماً در یك دوره صد ساله می توان متحول شد، اظهار داشت: تابحال تحولات در حوزه نفت فقط بصورت ظاهری و بر مبنای نیاز كوتاه مدت بوده اند ولی اگر بخواهیم تغییراتی در این حوزه صورت بگیرد باید بر مبنای «تجاری سازی»، «تغییرات حوزه انرژی» و «نیازهای بازار جهانی برنامه ریزی» نماییم.
به گفته آیت اللهی، با عنایت به اینكه اكنون مشكل در زمینه ازدیاد برداشت از مخازن نفتی كشور، شناسایی شده، ازاین رو باید برنامه ای برای رفع این مشكلات تدوین كنیم؛ حتماً می توانیم در این زمینه هم موفق باشیم.
مدیر پژوهشكده بالادستی نفت دانشگاه صنعتی شریف بیان داشت: در زمانی نه چندان دور، تعداد متخصصان ما در این زمینه از انگشتان دست تجاوز نمی كرد، اما با برنامه ریزی مناسب و پشتیبانی از دانشگاههای برتر، كشور ما در حوزه نفت سر ریز نیروی انسانی به خارج از كشور داشت.
استاد تمام دانشكده مهندسی شیمی و نفت با تاكید بر بهره مندی از توانایی نخبگان و استفاده از ظرفیت های كشور عنوان كرد: حركت اخیر وزارت نفت در واگذاری طرح های ازدیاد برداشت به ۹ دانشگاه و مراكز پژوهشی كشور را می توان در جهت دستیابی به این هدف ارزیابی كرد كه باید با جدیت و رفع مشكلات و موانع آن ها ادامه یابند.
وی با تاكید بر اینكه برای پیشرفت در حوزه نفتی، بعضی تغییرات ساختاری، مدیریتی و هم فرهنگ سازی مورد نیاز هستند، اظهار داشت: می بایست رویكرد نظام به منابع نفتی از شكل استفاده مصرف بودجه ای به سرمایه گذاری تغییر كند.
وی اظهار داشت: تغییر ساختار شركت ملی نفت و شركتهای تابعه، اعمال بعضی از سیاستهای اصل ۴۴ در این زمینه( با در نظر گرفتن قانون اساسی) برای یافتن مسئولی پاسخگو می تواند از راهكارهای تغییر و تحول در عرصه نفت باشد تا مطالبات مقام معظم رهبری در این زمینه محقق شود.
مدیر پژوهشكده بالادستی نفت دانشگاه صنعتی شریف اضافه كرد: اكنون بعد از یكصد سال، كسی نمی تواند گزارشی هرچند ابتدایی از عملكرد متولیان مخازن نفت و گاز كشور در استفاده بهینه از این منبع عظیم ملی عرضه كند.
آیت اللهی تصریح كرد: اگر تغییر و تحول در عرصه نفت و رویكرد نظام به حوزه نفتی تغییری ساختاری كند و ما برای هر بشكه از نفتی كه در زمین باقی می ماند و از دست می دهیم، مجبور به پاسخگویی باشیم، آن زمان است كه می توان از تحقیقات و نوآوری در زمینه ازدیاد برداشت به صورت واقعی بهره برد.

وی با تاكید بر انجام تحقیقات و نوآوری در زمینه ازدیاد برداشت، بیان داشت: اگر این اتفاقات رخ ندهد و همچنان با رویكرد تولید محور برای رفع نیازهای روزانه و بر مبنای برنامه های كوتاه مدت، پیش برویم، فقط می توانیم به صورت مرتب چاههای جدید حفر نماییم كه خود افزایش هزینه های بعدی را به دنبال خواهد داشت.
استاد تمام دانشكده مهندسی شیمی و نفت با تاكید بر اینكه جوانگرایی و تخصص محوری در انتخاب مدیران همچون عوامل مهم دیگری است كه باید در حوزه نفتی مد نظر قرار گیرند، اظهار داشت: هر چند مهم تر از این دو، پایداری مدیران در مناصب تصمیم گیری كلان می تواند بر پاسخگو بودن آنها در تصمیم گیریهای كلان مخازن نفتی كه عمری چند ده ساله دارند، تاثیر گذار باشد.
مدیر پژوهشكده بالادستی نفت دانشگاه صنعتی شریف تاكید داشت: تصمیم قطعی و هماهنگ مسؤلان نظام بر استفاده از تكنولوژی داخلی در زمینه ازدیاد برداشت، متمركز ساختن فعالیتهای تخصصی در مراكز تحقیقاتی كشور، پرهیز از كشاندن اختلاف سلایق موجود در بدنه وزارت نفت و شركت ملی نفت ایران به این مورد ملی، همكاری بیشتر كارشناسان شركتهای نفتی دولتی با دانشگاهها، در اختیار قرار دادن اطلاعات و حتی برخی از چاههای مرده برای تستهای میدانی و هم حل مشكل بودجه ای این تحقیقات از عوامل مهم موفقیت این خواست ملی است.
وی ادامه داد: با عنایت به سود آوری این كار برای صنعت نفت كشور و ارز آوری بسیار بالای فرآیندهای ازدیاد برداشتی، می توان از عواید آن مشكلات بودجه ای كارهای تحقیقاتی و عملیاتی را مرتفع كرد.
وی اظهار داشت: درزمینه نفت ظرفیتهای بسیار خوبی در كشور وجود دارد؛ علاوه بر مراكز تحقیقاتی ازدیاد برداشت در دانشگاههای برتر و آزمایشگاههای تجهیز شده در سالهای اخیر، چندصد فارغ التحصیل ایرانی در صنایع بالادستی نفت با مدرك دكتری كه بعضی از آنها در خارج از كشور مشغول هستند آمادگی دارند تا با پیوستن به مراكز تحقیق و توسعه داخلی برای توسعه این صنعت عظیم همكاری كنند.
مدیر پژوهشكده بالادستی نفت دانشگاه صنعتی شریف افزود: حضور این نیروهای پر انرژی در كنار بیش از ۱۰۰ نفر از اعضای هیات علمی پر توان دانشگاهها كه یا متخصص بالادستی بوده و یا با كارهای بین رشته ای می توانند به مبحث «ازدیاد برداشت» كمك نماید، و هم طرح های تحقیقاتی عرضه شده از وزارت نفت به دانشگاهها و مراكز تحقیقاتی، چشم انداز مثبتی را پیش روی قرار می دهد.
آیت اللهی اضافه كرد: تایید بیش از ۱۰ شركت بزرگ و پر توان داخلی تحت عنوان شركتهای اكتشاف و تولید نفت از جانب وزارت نفت، راه اندازی و ثبت شركتهای دانش بنیان در زمینه ساخت مواد و تجهیزات كه یكی از دستاوردهای آن خودكفایی كامل در ساخت تجهیزات مربوط به آزمایشگاههای ازدیاد برداشت است از دیگر نقاط قوت كشور نفت خیز و نخبه پرور ایران است.
تایید بیش از ۱۰ شركت بزرگ و پر توان داخلی تحت عنوان شركتهای اكتشاف و تولید نفت از جانب وزارت نفت، راه اندازی و ثبت شركتهای دانش بنیان در زمینه ساخت مواد و تجهیزات كه یكی از دستاوردهای آن خودكفایی كامل در ساخت تجهیزات مربوط به آزمایشگاههای ازدیاد برداشت است از دیگر نقاط قوت كشور نفت خیز و نخبه پرور ایران است.
استاد تمام دانشكده مهندسی شیمی و نفت با اشاره به اینكه استفاده از این امكانات عظیم و در پیش گرفتن راهكارهای مهم می تواند در این زمینه تحول آفرین باشد، اظهار داشت: همت جدی مسؤلان، همدلی كارشناسان در صنعت نفت كشور، عزم جدی محققان، برنامه ریزی مناسب و رفع تنگناها با عنایت به تجربیات چند دهه اخیر چراغ راهی است كه می تواند این مسیر را كاملاً روشن كند.
وی با اشاره به اینكه البته باید در نظر داشت كه این كار زمان بر است، تصریح كرد: برای اجرایی كردن نتایج این فعالیتها، نخست كارهای آزمایشگاهی و سپس تستهای نیمه صنعتی، اجرای پایلوت و در نهایت عملیات میدانی انجام خواهند شد كه با صبر و مقاومت در مقابل سختی ها قابل انجام هستند.
آیت اللهی اضافه كرد: فعالیتهای متخصصان داخلی در حال ثمر دهی هستند كه همچون می توان به رفع برخی تنگناهای صنایع بالادستی نفت همچون مباحث نرم افزاری، مطالعات میدانی، تهیه مطالعات جامع و هم ساخت تجهیزات (میدانی و آزمایشگاهی) اشاره نمود. این تجربیات نشان داده است كه فناوری های تولید داخل می توانند راهكاری مناسب برای رفع مشكلات كشور در این زمینه باشند.
مدیر پژوهشكده بالادستی نفت دانشگاه صنعتی شریف تصریح كرد: شركتهای دانش بنیان در این زمینه تجربیات بسیار خوبی از خود بروز داده اند كه مخصوصاً در زمینه ازدیاد برداشت می توان به ساخت و خودكفا شدن در زمینه تجهیزات آزمایشگاهی ازدیاد برداشتی، برخی مواد شیمیایی قابل تزریق در مخازن نفتی برای بهبود راندمان تولید و هم تهیه نرم افزارهای مورد نیاز اشاره نمود.
وی تصریح كرد: بدیهی است در این دوران سخت اقتصادی و فشاری كه بر صنایع كوچك وارد می شود، حمایت جدی از شركت های دانش بنیان از اولویتهای جدی مسؤلان خواهد بود.

1397/04/17
13:51:28
5.0 / 5
4882
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب
نظر شما در مورد این مطلب
نام:
ایمیل:
نظر:
سوال:
= ۵ بعلاوه ۴
شاهبلاگ

شاه بلاگ

وبلاگ عمومی

shahblog.ir - حقوق سایت شاه بلاگ محفوظ است